Monthly Archives: September 2014

nieuws-197-2

De afvalstroom

Uiteraard heeft de GAiN kringloopwinkel ook te maken met een afvalstroom. Tot nog toe kostte dat de vrijwilligers regelmatige ritten naar ‘de stort’. Met ingang van oktober gaat het afval echter gratis worden weggehaald door de afvalinzamelingsdiensten, en het papier door de gezamenlijke verenigingen en kerken.

Als kringloopwinkel willen we juist de afvalstroom zoveel mogelijk beperken. Één van onze doelen is dan ook recycling en duurzaamheid van goederen. Toch hebben we hier mee te maken, zoals ieder regulier bedrijf dat heeft. Denk bijvoorbeeld aan dozen waarin spullen worden geleverd. Tot nog toe moest dit afval allemaal door de vrijwilligers worden weggewerkt. Het is daarom een zegen dat we dit aanbod hebben gekregen!

We hopen dat u ons blijft helpen door geen kapotte, gebroken en anderszins onverkoopbare artikelen aan te bieden. De GAiN kringloopwinkel wil graag de kwaliteit van de te verkopen artikelen waarborgen.nieuws-197-2

samsung 003 (2)

Hulptransport naar Slovenië

Stichting GAiN organiseert regelmatig transporten met hulpgoederen naar landen in Oost-Europa. Daarvoor worden, onder andere in Nieuw-Lekkerland, goederen zoals kleding, schoenen en speelgoed ingezameld. Op maandag 15 september en 6 oktober 2014 heeft de inzameling van goederen een speciale bestemming: een Roma dorp in Dobruska vas, Slovenië.

Het Roma dorp in Dobruska vas, zuidoost Slovenië, is momenteel één van de armste van het land. Tot voor kort was er geen water en elektriciteit. Er is geen werk voor de volwassenen. Kinderen kunnen niet naar school, onder andere door het gebrek aan goede (schone) kleding en schoenen.

Momenteel is er een goed project opgestart welke tot nu toe positieve gevolgen heeft. Om dit project te ondersteunen, wordt een hulptransport georganiseerd. Kleding, schoenen, speelgoed en schoolbenodigdheden worden getransporteerd naar dit Roma dorp.

Er is de mogelijkheid om goederen voor dit transport in te leveren.
Wat?          (Kinder)kleding, (kinder)schoenen, speelgoed (bal, springtouw, enz.)
Wanneer? Maandag 15 september en maandag 6 oktober tussen 19.00 en 21.00 uur
Waar?          GAiN kledingdepot, Middelweg 2 te Nieuw-Lekkerland

Aan een dergelijk transport zijn ook veel kosten verbonden. Giften, zowel groot als klein, helpen dit mogelijk te maken. Geven kan via een machtiging. Ook kunt u een gift overmaken op rekeningnummer NL29 ABNA 0451636015 t.n.v. GAiN te Doorn onder vermelding van ‘code 7052 Roma projecten Slovenië’.

Alvast hartelijk dank voor uw hulp!