Nieuw-Lekkerland is van oudsher een dorp met veel betrokkenheid bij hulporganisaties. De GAiN kringloopwinkel creëert dan ook een win-win situatie. De inwoners van Nieuw-Lekkerland krijgen de mogelijkheid kwalitatieve artikelen aan te schaffen tegen een scherpe prijs. Met hun aankopen ondersteunen ze GAiN-projecten, met name onder de achtergestelde Romabevolking van Roemenië en Slovenië.

Lokale ondernemers zijn vaak betrokken bij plaatselijke initiatieven. Stichting GAiN wil u als ondernemer dan ook de kans geven tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in het eigen dorp. Met uw ondersteuning maakt u de start van de kringloopwinkel mogelijk en worden overheadkosten beperkt. Daardoor zal er meer opbrengst zijn, welke wordt besteed aan projecten in ontwikkelingslanden. Er zijn verschillende manieren om de GAiN kringloopwinkel te sponsoren:

  1. U sponsort één of meerdere vierkante meters oppervlakte
  2. U doet een vrije gift ter ondersteuning van de maandelijkse kosten
  3. U geeft in natura (artikelen die wij kunnen verkopen)

Giften kunnen worden gestort op rekeningnummer NL11 RABO 0180786032 ten name van Global Aid Network. GAiN heeft de ANBI-status en daardoor is uw gift belastingaftrekbaar.

Doneren overtollige goederen
De GAiN kringloopwinkel wil tevens de mogelijkheid bieden de afvalstroom van uw onderneming te verminderen. U kunt daarom uw overtollige, kwalitatieve goederen doneren.