Stichting GAiN (Global Aid Network)

Met hart en handen

GAiN helpt mensen in acute of langdurige nood door hen te voorzien van de eerste levensbehoeften en om, samen met onze partners, hen de mogelijkheid te geven een toekomst op te bouwen. Dit doen we op een praktische manier, met hart en handen.

GAiN verleent wereldwijd hulp en kan tevens vaak ‘ad hoc’ reageren met noodhulp, wanneer zich in de wereld een ramp voltrekt, waarbij internationale hulp is gewenst.

GAiN ondersteunt projecten in meer dan veertig landen en heeft wereldwijd meer dan 10.000 vrijwilligers. We hebben ons werk in Nederland gestructureerd in zes speerpunten:

Hulpreizen:
Bijzondere en inspirerende reizen voor jong en oud. Je kunt zélf op een praktische manier helpen, dichterbij of verder weg, bijvoorbeeld met kinderwerk, bouwwerkzaamheden, bemoedigen van vluchtelingen of sociaal werk.


Hulpgoederen & transport (logistiek)
:
In ons distributiecentrum verzamelen en sorteren we hulpgoederen. Met grote regelmaat vertrekken transporten met hulpgoederen naar Oost-Europa of naar rampgebieden.


Noodhulp
:
Wanneer zich een ramp voltrekt, kan GAiN in actie komen voor noodhulp en wederopbouw. Ook kan het noodhulpteam DART in actie komen. Dit team is gespecialiseerd in het verlenen van eerste hulp na een ramp en in traumaverwerking.


Ontwikkelingshulp
:
Via lokale kerken en organisaties bieden we langdurige hulp, vaak aan gemarginaliseerde groepen in de samenleving. We richten ons daarbij op het werken aan een hoopvolle toekomst.


Water for Life
:
Miljoenen mensen hebben gebrek aan schoon (drink)water. GAiN boort diepwaterbronnen in Afrikaanse dorpen en geeft mensen daarmee toegang tot schoon (drink)water én biedt daarnaast het ‘Levende water’ aan.


Schoenendoosactie
:
Vanaf 1 november 2018 is Schoenendoosactie / Actie4Kids een onderdeel van GAiN geworden.