Meer over GAiN

Stichting GAiN is een wereldwijde organisatie die Gods liefde uitdraagt door noodhulp en ontwikkelingsprojecten. Sinds 2008 is GAiN operationeel in Nederland. De naam GAiN is een afkorting van Global Aid Network (wereldwijd hulp netwerk). Vanuit het Engels vertaald, staat het woord ‘gain’ voor winnen. Door praktische hulp te bieden, brengen we hoop en willen we mensen voor God ‘winnen’.

GAiN is partner van stichting Agapè en onderdeel van de internationale organisatie Campus Crusade for Christ. GAiN is gevestigd in negen westerse landen en zijn actief in ruim vijftig landen.

Vijf speerpunten

De doelstelling van GAiN is het ondersteunen van hulpbehoevenden door het verlenen van humanitaire hulp. GAiN werkt aan de hand van vijf speerpunten:

  1. Hulpreizen: GAiN biedt actieve reizen (op maat) aan, zowel dichtbij als ver weg. Tijdens deze reizen ga je zelf helpen en ervaar je de lokale cultuur.
  2. Logistiek: We verspreiden hulpgoederen over de hele wereld, per vrachtwagen of container.
  3. Ontwikkelingshulp: Via lokale kerken bieden we langdurige hulp. Daarbij werkt GAiN samen met partners om te bouwen aan de toekomst van lokale hulpbehoevenden.
  4. Rampen: Bij rampen komt het rampenteam DART in actie. Dit team is gespecialiseerd in het verlenen van eerste hulp en traumaverwerking.
  5. Water for Life: Miljoenen mensen hebben gebrek aan schoon (drink)water. GAiN boort diepwaterbronnen in Benin, Ethiopië, Tanzania en Togo.

Meer weten over GAiN? Neem een kijkje op www.gainhelpt.nu!