Kringloopwinkel draagt bij aan werkgelegenheid en milieu

In Dagblad Trouw (20 aug.) verscheen een artikel over kringloopwinkels. Het gaat goed met deze branche; er zit groei in zowel het aantal winkels als hun omzet. Een belangrijke groei is de bijdrage aan de werkgelegenheid en het milieu. We zijn blij dat de GAiN kringloopwinkel in Nieuw-Lekkerland ook een bijdrage mag leveren aan deze groei.

IMG_20150824_132737Per kringloopwinkel zijn gemiddeld 23 vrijwilligers actief en 25 mensen die op een andere manier aan het bedrijf zijn verbonden (denk aan dagbesteding, reïntegratietrajecten en GGZ), zo luiden de conclusies van Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN). Voor onze kringloopwinkel, en het kledingdepot, geldt dat we ondertussen al ruim 50 vrijwilligers hebben. We zijn er trots op dat al deze mensen zich vrijwillig inzetten om extra inkomsten voor projecten welke GAiN in Oost-Europa ondersteunt te werven.

Doordat kringloopwinkels zich richten op het hergebruik van goederen, wordt het ontstaan van afval voorkomen en wordt de uitstoot van CO2 verminderd. Door alle goederen die de kringloopwinkels in Nederland samen hebben ingezameld, is zo’n 790 miljoen kilo aan CO2-uitstoot bespaard.
We zijn blij dat we met de GAiN kringloopwinkel niet alleen bijdragen aan de lokale maatschappij én aan de projecten van GAiN in Oost-Europa, maar óók aan het milieu. We spreken daarom nog steeds van een win-win situatie.

Opinieartikel over materiële hulp

Vorige week verscheen in zowel het Nederlands Dagblad als het Reformatorisch Dagblad een artikel over materiële hulp, geschreven door GAiN’er Janine van Zoest. 

Veel hulp- en ontwikkelingsorganisaties vervoeren hulpgoederen als kleding, dekens en voedsel naar het buitenland. Steeds vaker klinkt de vraag of dit moreel juist is. Waar ligt de grens tussen het buitenland, veelal Oost-Europa, als ‘afvoerput’ en doordachte materiële hulp? Janine van Zoest: ‘Materiële hulp hoeft niet te stoppen, maar het karakter ervan moet veranderen.’

Ik constateer de positieve ontwikkeling dat mensen kritische vragen stellen aan hulp- en ontwikkelingsorganisaties welke werkzaam zijn in het buitenland. Positief, omdat het mijns inziens betekent dat mensen betrokken zijn bij de situatie, in plaats van deze onverschillig ter zijde te schuiven. Organisaties zouden er verstandig aan doen om dergelijke kritische vragen niet gemakkelijk weg te wimpelen, maar er serieus mee aan de slag te gaan.

Materiële hulp
Steeds meer kritische vragen betreffen de materiële hulp die verscheidene hulp- en ontwikkelingsorganisaties in het buitenland, en met name in Oost-Europa bieden. Is dit niet achterhaald? Wordt de lokale economie erdoor gefrustreerd? Kun je niet beter financiële middelen sturen?
Zelf ben ik werkzaam bij een internationale hulporganisatie welke nog altijd materiële hulp biedt in Oost-Europa. Stichting GAiN (Global Aid Network) krijgt eveneens te maken met kritische vragen en die pakken we serieus op. Mede door verschuivingen in vraag en aanbod is de gehanteerde methode geleidelijk veranderd.

Vraaggestuurd werken
Eén van de belangrijkste ontwikkelingen in materiële hulp is de verschuiving van het ‘zomaar’ aanbieden van hulpgoederen naar vraaggestuurd werken. Wanneer een organisatie betrouwbare partners in het veld heeft, kunnen deze worden ingezet om onder de doelgroep te inventariseren welke vraag er is en deze te verwoorden naar de hulporganisatie. Door deze werkwijze komen de juiste goederen in de juiste hoeveelheden op de juiste plaatsen terecht.

Frustratie lokale economie
Er wordt regelmatig gesuggereerd dat het beter zou zijn goederen in het buitenland aan te kopen en vervolgens te distribueren onder de doelgroepen. Onze hulporganisatie – en waarschijnlijk spreek ik dan voor meer organisaties in deze branche – is zeer zeker niet uit op het frustreren van lokale economieën. Daarom wordt voor specifieke goederen altijd geïnventariseerd of er mogelijkheden zijn deze in het land zelf aan te kopen. Er is echter vaak sprake van verschil in kwaliteit; schoolmeubels welke in Armenië waren aangekocht, gingen bijvoorbeeld maar vier jaar mee, terwijl tweedehands schoolmeubels uit Nederland nog twintig jaar in Armenië konden worden gebruikt. Voor goederen als kleding, schoenen, speelgoed en dekens is het nog altijd financieel aantrekkelijker deze vanuit Nederland naar Oost-Europa te vervoeren.

Win-win situatie
Er ontstaat zo een win-win situatie: in Nederland wordt de duurzaamheid van goederen bevorderd, terwijl op de plaats van bestemming tegemoet wordt gekomen aan de specifieke vraag van de lokale bevolking naar dergelijke goederen. Daarbij moet worden opgemerkt dat de lokale economie niet wordt gefrustreerd, daar de materiële hulp gericht is op doelgroepen welke zelf geen middelen hebben om goederen aan te schaffen. Met de aanvoer van goederen vanuit het buitenland wordt dus geen natuurlijke gang van zaken in de lokale economie verstoord.

Wederkerigheid
Belangrijk bij materiële hulp is het aspect van wederkerigheid. Hulporganisaties moeten ervoor waken dat doelgroepen afhankelijk worden van de gegeven materiële hulp. Dit is een verschuiving die reeds decennia plaats vindt. Enerzijds heeft de zogenaamde Eerste Wereld haar aandeel in het bestaan van de Derde Wereld en daardoor wellicht een bepaalde verantwoordelijkheid tot zorg; anderzijds moet er worden gewaakt voor vermeende superioriteit van de Eerste Wereld ten opzichte van landen die buiten deze categorisering vallen. Mijns inziens zou materiële hulp in alle gevallen slechts een facilitaire functie moet vervullen voor breder georiënteerde projecten.

Geen afvoerput
Gevers van goederen in Nederland zouden te allen tijde op de hoogte moeten worden gehouden van ontwikkelingen bij hulp- en ontwikkelingsorganisaties. Het is bemoedigend om te zien dat mensen met goede intenties de duurzaamheid van de door hen eerder aangeschafte goederen willen bevorderen door deze in een andere omgeving een ‘tweede leven’ te geven. Tegelijkertijd moet ook duidelijk zijn dat mensen in Oost-Europa of elders geen afvoerput zijn: zij zijn niet minderwaardig en kunnen niet worden opgescheept met bijvoorbeeld afgedankte kleding welke niet schoon is of kapot wordt aangeleverd. Goede intenties moeten altijd in evenwicht zijn met de Bijbelse moraal: ‘Wat u wilt dat de mensen u doen, doe zelf evenzo.’ (Matteüs 7)

Ik pleit daarom voor de continuering van materiële hulp, mits deze nodig is, doordacht is en open staat voor ontwikkelingen naar aangegeven door de doelgroep en de achterban van een hulp- of ontwikkelingsorganisatie.

GAiN kringloopwinkel in lokale kranten

De GAiN kringloopwinkel haalde afgelopen tijd weer de lokale kranten. Zowel in De Klaroen als in Het Kontakt was het verslag van een interview met initiatiefnemer Hugo Baas te lezen.

Hugo vertelt in het interview over het ontstaan van de kringloopwinkel in Nieuw-Lekkerland en over zijn passie voor Roma in Roemenië. Meer lezen over wat hem drijft om zich fulltime voor GAiN én voor de kringloopwinkel in te zetten? Lees het gehele interview: De Klaroen of Het Kontakt.

Krantenartikel

Assortiment uitgebreid

De GAiN kringloopwinkel heeft sinds begin januari een extra ruimte voor de verkoop van artikelen. In deze ruimte worden nu (kleinere) meubelstukken aangeboden. Ook is er verkoop van elektrische apparatuur en allerlei andere artikelen. Een kleine impressie…

IMG_3578 IMG_3579 IMG_3580 IMG_3581 IMG_3584

 

De ruimte is nu vooral nog praktisch, maar wordt binnenkort helemaal in stijl gepimpt!

Tweede hulptransport naar Slovenië

In de laatste week van februari vertrekt voor de tweede keer een
GAiN-hulptransport naar Slovenië. De hulpgoederen zullen opnieuw
ten goede komen aan de Romabevolking. Dit keer zullen de goederen worden gedistribueerd in Roma nederzettingen in Grosuplje, Ribnica en Skočjan.

Hoe kunt u helpen?

 • Goederen inleveren:
  • Kinder- en volwassenenkleding
  • Kinder- en volwassenenschoenen
  • Speelgoed
  • Knuffels (gewassen en intact)

Inlevermoment: maandag 2 februari 2015 tussen 19.00 en 21.00 uur in de GAiN kringloopwinkel, Middelweg 2 te Nieuw-Lekkerland.

 • Een gift overmaken:
  Zowel grote als kleine giften maken samen het hulptransport mogelijk.U kunt een gift overmaken naar NL29 ABNA 0451636015 t.n.v. GAiN te Amersfoort, onder vermelding van ‘Code 7052 Roma projecten Slovenië’

Meer informatie of vragen?
Neem contact op met Janine van Zoest, projectleider Slovenië.

DSC_0198

Te koop: Boekje ‘Het kerstverhaal’

Vanaf woensdag 3 december kunt u bij de GAiN kringloopwinkel het boekje ‘Het kerstverhaal’ kopen. Het boekje vertelt op een unieke manier het kerstevangelie. Voor slechts €2,50 heeft u een waardevol geschenk voor iedereen aan wie u wilt vertellen waar Kerst om gaat.

De stal, de herders en de wijzen op reis; het hele kerstverhaal is nagebouwd met speelgoedsteentjes en vervolgens gefotografeerd. Met de eenvoudige teksten bij de prachtige beelden is het een heerlijk boekje om met kerst voor te lezen en eindeloos te bekijken.

Het boekje is voor het eerst in Nederland uitgebracht in het kader van het project ‘Waarom Kerst?’ Het is voor slechts €2,50 te verkrijgen.
Ook verkrijgbaar op bestelling. Bijvoorbeeld handig wanneer u er meerdere wilt kopen.

image004

Uitbreiding openingstijden

Goed nieuws! In 2015 gaat de GAiN kringloopwinkel de openingstijden uitbreiden. De winkel zal dan ook geopend zijn op donderdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur.

In de afgelopen maanden van het bestaan van de GAiN kringloopwinkel is gebleken dat er behoefte is aan de uitbreiding van de reguliere openingstijden. Dit vanwege het succes van de kringloopwinkel in Nieuw-Lekkerland en de specifieke vraag die hiernaar bestaat van klanten.

In het nieuwe jaar zal de GAiN kringloopwinkel daarom ook op donderdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur zijn geopend. De eerste donderdagmiddag dat de winkel open is, zal 8 januari 2015 zijn.

We hopen hierdoor aan de vraag van klanten te voldoen én meer opbrengst te genereren voor de projecten die de GAiN kringloopwinkel ondersteunt onder de Roma bevolking van Roemenië.

Sprankelende kinderogen in Dobruška vas

Op 29 september en 6 oktober zamelde de GAiN kringloopwinkel hulpgoederen in voor een transport naar Dobruška vas, Slovenië. In dit dorp zijn twee Roma nederzettingen, waar de mensen in slechte omstandigheden leven. Het hulptransport arriveerde in de eerste week van november. Voor het eerst in vijftien jaar werd op deze plek praktische hulp geboden. GAiN’er Janine van Zoest organiseerde dit transport én was aanwezig bij de distributie van de goederen.

Janine van Zoest is al jaren betrokken bij de situatie van Roma in Slovenië. Deze zomer kwam zij in contact met het project Skupa-J (letterlijk: samen). Dit project heeft zich ontfermd over een Roma nederzetting in Dobruška vas. Er wordt onder andere gewerkt aan de toegang tot water en elektriciteit. Ook is er een mobiel schoolgebouw neergezet waar schoolgaande kinderen naschoolse opvang krijgen en de jongere kinderen worden geholpen met hun ontwikkeling ter voorbereiding op het reguliere basisonderwijs. Het project Skupa-J, geïnitieerd door de Sloveense (staats)politie, focust ook op voorlichting van betrokken instituten – zoals sociaal werk, scholen en politie – over de situatie en cultuur van de Roma in Slovenië.

God voorzag
In overleg met de projectleiders van Skupa-J besloot Janine met GAiN een hulptransport te organiseren. “Vanaf het moment dat ik het besluit nam deze uitdaging aan te gaan, ging God in alles voorzien,” vertelt Janine, “Hij bracht mensen ertoe om kleding en schoenen aan te bieden. Ook raakte Hij mensenharten, zodat zij ervoor kozen het hulptransport financieel te steunen. Hij voorzag niet alleen voor het hulptransport, maar ook voor de praktische zaken rondom mijn reis. Ik weet daarom dat het niet mijn werk is, maar het Zijne.”

Eerste indrukken
De eerste indruk van de Roma nederzettingen van Dobruška vas was vooral armoedig. De huizen waren krakkemikkerige, houten barakken of oude caravans; overal lag afval of hondenpoep en de kinderen waren maar half gekleed of hun kleding was erg vies. Dit is ook de reden dat zij niet naar school gaan. De mensen hadden een doffe blik in hun ogen. In de grootste nederzetting is geen elektriciteit of water. In de kleinste is sinds kort een centraal watertappunt; het project Skupa-J heeft hierin voorzien. 

Gejuich en gelach
De hulpgoederen werden in een nabijgelegen plaats opgeslagen, zodat deze konden worden gesorteerd. DSC_0198Betrokken personen zullen de kleding en schoenen sorteren per huishouden, zodat een ieder krijgt wat hij nodig heeft. Twee dagen na aankomst was de eerste distributiedag. De schooltassen (met inhoud) kregen prioriteit. Voor de jongere kinderen waren er knuffels, die dankbaar in ontvangst werden genomen. Toen de kinderen de auto zagen aankomen, werd er gejuicht. Als ze een schooltas en/of knuffel kregen, sprankelden hun ogen. Ook sommige ouders hadden een lach op hun gezicht. Eindelijk.

DSC_0216 DSC_0195

Foto-update: naschoolse opvang

Eerder maakten we bekend dat een deel van de opbrengst van de GAiN kringloopwinkel van afgelopen maanden wordt besteed aan de naschoolse opvang van Roma kinderen in Körtvélyes. Het project is gestart per 1 november 2014.

CAM03411De naschoolse opvang van Roma kinderen gaat op twee plekken beginnen: één groep krijgt opvang bij een bestaande school die een ruimte beschikbaar stelt en één groep krijgt ruimte in een kerk. De bedoeling is dat beide groepen op den duur een eigen gebouw beschikbaar krijgen. In totaal gaat het om de naschoolse opvang van vijfentwintig kinderen.
Er is ook een naschoolse opvang in Valea Lui Mihai, onder leiding van de Nederlandse Areke Wigmans. Zij koopt voor de start schoolspullen.

Gipsy Mission Hongarije/Roemenië draagt verantwoordelijkheid voor de projecten. Deze worden deels gecoördineerd door de pastor van Valea Lui Mihai, Szilard.

CAM03406 CAM03405 CAM03404