In Dagblad Trouw (20 aug.) verscheen een artikel over kringloopwinkels. Het gaat goed met deze branche; er zit groei in zowel het aantal winkels als hun omzet. Een belangrijke groei is de bijdrage aan de werkgelegenheid en het milieu. We zijn blij dat de GAiN kringloopwinkel in Nieuw-Lekkerland ook een bijdrage mag leveren aan deze groei.

IMG_20150824_132737Per kringloopwinkel zijn gemiddeld 23 vrijwilligers actief en 25 mensen die op een andere manier aan het bedrijf zijn verbonden (denk aan dagbesteding, reïntegratietrajecten en GGZ), zo luiden de conclusies van Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN). Voor onze kringloopwinkel, en het kledingdepot, geldt dat we ondertussen al ruim 50 vrijwilligers hebben. We zijn er trots op dat al deze mensen zich vrijwillig inzetten om extra inkomsten voor projecten welke GAiN in Oost-Europa ondersteunt te werven.

Doordat kringloopwinkels zich richten op het hergebruik van goederen, wordt het ontstaan van afval voorkomen en wordt de uitstoot van CO2 verminderd. Door alle goederen die de kringloopwinkels in Nederland samen hebben ingezameld, is zo’n 790 miljoen kilo aan CO2-uitstoot bespaard.
We zijn blij dat we met de GAiN kringloopwinkel niet alleen bijdragen aan de lokale maatschappij én aan de projecten van GAiN in Oost-Europa, maar óók aan het milieu. We spreken daarom nog steeds van een win-win situatie.

Comments are closed