Uiteraard heeft de GAiN kringloopwinkel ook te maken met een afvalstroom. Tot nog toe kostte dat de vrijwilligers regelmatige ritten naar ‘de stort’. Met ingang van oktober gaat het afval echter gratis worden weggehaald door de afvalinzamelingsdiensten, en het papier door de gezamenlijke verenigingen en kerken.

Als kringloopwinkel willen we juist de afvalstroom zoveel mogelijk beperken. Één van onze doelen is dan ook recycling en duurzaamheid van goederen. Toch hebben we hier mee te maken, zoals ieder regulier bedrijf dat heeft. Denk bijvoorbeeld aan dozen waarin spullen worden geleverd. Tot nog toe moest dit afval allemaal door de vrijwilligers worden weggewerkt. Het is daarom een zegen dat we dit aanbod hebben gekregen!

We hopen dat u ons blijft helpen door geen kapotte, gebroken en anderszins onverkoopbare artikelen aan te bieden. De GAiN kringloopwinkel wil graag de kwaliteit van de te verkopen artikelen waarborgen.nieuws-197-2

Comments are closed