Stichting GAiN organiseert regelmatig transporten met hulpgoederen naar landen in Oost-Europa. Daarvoor worden, onder andere in Nieuw-Lekkerland, goederen zoals kleding, schoenen en speelgoed ingezameld. Op maandag 15 september en 6 oktober 2014 heeft de inzameling van goederen een speciale bestemming: een Roma dorp in Dobruska vas, Slovenië.

Het Roma dorp in Dobruska vas, zuidoost Slovenië, is momenteel één van de armste van het land. Tot voor kort was er geen water en elektriciteit. Er is geen werk voor de volwassenen. Kinderen kunnen niet naar school, onder andere door het gebrek aan goede (schone) kleding en schoenen.

Momenteel is er een goed project opgestart welke tot nu toe positieve gevolgen heeft. Om dit project te ondersteunen, wordt een hulptransport georganiseerd. Kleding, schoenen, speelgoed en schoolbenodigdheden worden getransporteerd naar dit Roma dorp.

Er is de mogelijkheid om goederen voor dit transport in te leveren.
Wat?          (Kinder)kleding, (kinder)schoenen, speelgoed (bal, springtouw, enz.)
Wanneer? Maandag 15 september en maandag 6 oktober tussen 19.00 en 21.00 uur
Waar?          GAiN kledingdepot, Middelweg 2 te Nieuw-Lekkerland

Aan een dergelijk transport zijn ook veel kosten verbonden. Giften, zowel groot als klein, helpen dit mogelijk te maken. Geven kan via een machtiging. Ook kunt u een gift overmaken op rekeningnummer NL29 ABNA 0451636015 t.n.v. GAiN te Doorn onder vermelding van ‘code 7052 Roma projecten Slovenië’.

Alvast hartelijk dank voor uw hulp!

Comments are closed