Categoriearchief: Persberichten

Opinieartikel over materiële hulp

Vorige week verscheen in zowel het Nederlands Dagblad als het Reformatorisch Dagblad een artikel over materiële hulp, geschreven door GAiN’er Janine van Zoest. 

Veel hulp- en ontwikkelingsorganisaties vervoeren hulpgoederen als kleding, dekens en voedsel naar het buitenland. Steeds vaker klinkt de vraag of dit moreel juist is. Waar ligt de grens tussen het buitenland, veelal Oost-Europa, als ‘afvoerput’ en doordachte materiële hulp? Janine van Zoest: ‘Materiële hulp hoeft niet te stoppen, maar het karakter ervan moet veranderen.’

Ik constateer de positieve ontwikkeling dat mensen kritische vragen stellen aan hulp- en ontwikkelingsorganisaties welke werkzaam zijn in het buitenland. Positief, omdat het mijns inziens betekent dat mensen betrokken zijn bij de situatie, in plaats van deze onverschillig ter zijde te schuiven. Organisaties zouden er verstandig aan doen om dergelijke kritische vragen niet gemakkelijk weg te wimpelen, maar er serieus mee aan de slag te gaan.

Materiële hulp
Steeds meer kritische vragen betreffen de materiële hulp die verscheidene hulp- en ontwikkelingsorganisaties in het buitenland, en met name in Oost-Europa bieden. Is dit niet achterhaald? Wordt de lokale economie erdoor gefrustreerd? Kun je niet beter financiële middelen sturen?
Zelf ben ik werkzaam bij een internationale hulporganisatie welke nog altijd materiële hulp biedt in Oost-Europa. Stichting GAiN (Global Aid Network) krijgt eveneens te maken met kritische vragen en die pakken we serieus op. Mede door verschuivingen in vraag en aanbod is de gehanteerde methode geleidelijk veranderd.

Vraaggestuurd werken
Eén van de belangrijkste ontwikkelingen in materiële hulp is de verschuiving van het ‘zomaar’ aanbieden van hulpgoederen naar vraaggestuurd werken. Wanneer een organisatie betrouwbare partners in het veld heeft, kunnen deze worden ingezet om onder de doelgroep te inventariseren welke vraag er is en deze te verwoorden naar de hulporganisatie. Door deze werkwijze komen de juiste goederen in de juiste hoeveelheden op de juiste plaatsen terecht.

Frustratie lokale economie
Er wordt regelmatig gesuggereerd dat het beter zou zijn goederen in het buitenland aan te kopen en vervolgens te distribueren onder de doelgroepen. Onze hulporganisatie – en waarschijnlijk spreek ik dan voor meer organisaties in deze branche – is zeer zeker niet uit op het frustreren van lokale economieën. Daarom wordt voor specifieke goederen altijd geïnventariseerd of er mogelijkheden zijn deze in het land zelf aan te kopen. Er is echter vaak sprake van verschil in kwaliteit; schoolmeubels welke in Armenië waren aangekocht, gingen bijvoorbeeld maar vier jaar mee, terwijl tweedehands schoolmeubels uit Nederland nog twintig jaar in Armenië konden worden gebruikt. Voor goederen als kleding, schoenen, speelgoed en dekens is het nog altijd financieel aantrekkelijker deze vanuit Nederland naar Oost-Europa te vervoeren.

Win-win situatie
Er ontstaat zo een win-win situatie: in Nederland wordt de duurzaamheid van goederen bevorderd, terwijl op de plaats van bestemming tegemoet wordt gekomen aan de specifieke vraag van de lokale bevolking naar dergelijke goederen. Daarbij moet worden opgemerkt dat de lokale economie niet wordt gefrustreerd, daar de materiële hulp gericht is op doelgroepen welke zelf geen middelen hebben om goederen aan te schaffen. Met de aanvoer van goederen vanuit het buitenland wordt dus geen natuurlijke gang van zaken in de lokale economie verstoord.

Wederkerigheid
Belangrijk bij materiële hulp is het aspect van wederkerigheid. Hulporganisaties moeten ervoor waken dat doelgroepen afhankelijk worden van de gegeven materiële hulp. Dit is een verschuiving die reeds decennia plaats vindt. Enerzijds heeft de zogenaamde Eerste Wereld haar aandeel in het bestaan van de Derde Wereld en daardoor wellicht een bepaalde verantwoordelijkheid tot zorg; anderzijds moet er worden gewaakt voor vermeende superioriteit van de Eerste Wereld ten opzichte van landen die buiten deze categorisering vallen. Mijns inziens zou materiële hulp in alle gevallen slechts een facilitaire functie moet vervullen voor breder georiënteerde projecten.

Geen afvoerput
Gevers van goederen in Nederland zouden te allen tijde op de hoogte moeten worden gehouden van ontwikkelingen bij hulp- en ontwikkelingsorganisaties. Het is bemoedigend om te zien dat mensen met goede intenties de duurzaamheid van de door hen eerder aangeschafte goederen willen bevorderen door deze in een andere omgeving een ‘tweede leven’ te geven. Tegelijkertijd moet ook duidelijk zijn dat mensen in Oost-Europa of elders geen afvoerput zijn: zij zijn niet minderwaardig en kunnen niet worden opgescheept met bijvoorbeeld afgedankte kleding welke niet schoon is of kapot wordt aangeleverd. Goede intenties moeten altijd in evenwicht zijn met de Bijbelse moraal: ‘Wat u wilt dat de mensen u doen, doe zelf evenzo.’ (Matteüs 7)

Ik pleit daarom voor de continuering van materiële hulp, mits deze nodig is, doordacht is en open staat voor ontwikkelingen naar aangegeven door de doelgroep en de achterban van een hulp- of ontwikkelingsorganisatie.

GAiN kringloopwinkel in lokale kranten

De GAiN kringloopwinkel haalde afgelopen tijd weer de lokale kranten. Zowel in De Klaroen als in Het Kontakt was het verslag van een interview met initiatiefnemer Hugo Baas te lezen.

Hugo vertelt in het interview over het ontstaan van de kringloopwinkel in Nieuw-Lekkerland en over zijn passie voor Roma in Roemenië. Meer lezen over wat hem drijft om zich fulltime voor GAiN én voor de kringloopwinkel in te zetten? Lees het gehele interview: De Klaroen of Het Kontakt.

Krantenartikel

Bekendmaking opening GAiN Kringloopwinkel

De opening van de GAiN Kringloopwinkel in Nieuw-Lekkerland zal plaatsvinden op vrijdag 9 mei 2014. ‘Het zal een feestelijke dag worden waarop we dit nieuwe initiatief willen markeren’, aldus de werkgroep. Er is nog ruimte voor vrijwilligers die in de winkel willen werken. Ook zijn kwalitatieve goederen nog steeds welkom om ter verkoop te worden aangeboden.

De werkgroep voor het pand van de GAiN Kringloopwinkel
De werkgroep voor het pand van de GAiN Kringloopwinkel

“De GAiN Kringloopwinkel is er van én voor Lekkerlanders,” stelt de werkgroep, “daarom willen we de omgeving ook echt bij het initiatief betrekken. De winkel wordt volledig gerund door vrijwilligers. Ook wordt lokale ondernemers gevraagd het initiatief te sponsoren.” Op vrijdag 9 mei om 16.00 uur wordt de kringloopwinkel op feestelijke wijze geopend. Op deze dag is de kringloopwinkel ook ’s avonds geopend en op zaterdag 10 mei krijgt het feest een vervolg. Het volledige programma wordt later bekend gemaakt.

Er is doorlopend gelegenheid om uw kwalitatieve goederen ter verkoop aan te bieden. Daarmee bevordert u de duurzaamheid van goederen én levert u een bijdrage aan het werk van de GAiN Kringloopwinkel. U kunt uw goederen iedere eerste en derde maandag van de maand tussen 19.00 en 21.00 uur inleveren aan de Middelweg 2.

Ook is er nog gelegenheid om uzelf aan te melden als vrijwillige winkelmedewerker. Kijk voor meer informatie over de vacatures en andere zaken op de website of neem contact op met Hugo Baas (06 23 87 55 46). De GAiN Kringloopwinkel is sinds kort ook actief op Facebook.

Nieuwe website en inlevermomenten GAiN Kringloopwinkel

De plannen voor de GAiN Kringloopwinkel in Nieuw-Lekkerland krijgen steeds meer vorm. De spullen zullen op de onderste verdieping van het pand van Smit meubelen aan de Middelweg 2 worden verkocht. Vanaf deze week is de website www.gainkringloop.nl  in de lucht, met achtergrondinformatie over de kringloopwinkel

U kunt u nu al uw spullen inleveren. Iedere eerste en derde maandag van de maand tussen 19.00 en 21.00 uur aan de Middelweg 2. Op deze manier kunnen uw goederen een tweede kans krijgen, en draagt u bij aan een duurzaam Nieuw-Lekkerland. Het gaat om kleding, speelgoed, huishoudelijke artikelen en kleine meubels in goede staat.

Ook lokale ondernemers worden betrokken bij dit initiatief. Hugo Baas: “We sturen hen een brief waarin we hen vragen bij te dragen in de opstartkosten van de kringloopwinkel. Op deze wijze kunnen zij maatschappelijk verantwoord ondernemen in hun eigen omgeving. Tegelijkertijd drukt het de opstartkosten, zodat meer geld ten goede komt aan de daadwerkelijke hulpverlening van ontwikkelingsprojecten.”

“Inmiddels zijn er zo’n vijftig vrijwilligers die zich in willen zetten voor de GAiN Kringloopwinkel. Daaruit blijkt dat het initiatief erg leeft en dorpsgenoten zich hiervoor willen inzetten. Ik ben daarvan erg onder de indruk,” aldus Hugo Baas. Afgelopen maandag 24 maart is er een informatieavond voor geïnteresseerde vrijwilligers geweest. Als u ook interesse heeft om één of meerdere dagdelen per week te helpen, neem dan contact op met Hugo Baas via 06-23875546. De opening is begin mei gepland.

Publieke aankondiging GAiN Kringloopwinkel

Er zijn concrete plannen voor de eerste kringloopwinkel in Nieuw-Lekkerland. Deze zijn een initiatief van GAiN (Global Aid Network). Via de te openen winkel krijgen Lekkerlanders de mogelijkheid artikelen aan te schaffen tegen een scherpe prijs. Met hun aankoop ondersteunen zij hun medemens die onder moeilijke omstandigheden leeft.

“Het idee ontstond naar aanleiding van het reeds bestaande kledingdepot in Nieuw-Lekkerland,” vertelt initiatiefnemer Hugo Baas. “Vergelijkbare projecten van andere organisaties dienen als positief voorbeeld. Hoewel er nog geen kringloopwinkel in Nieuw-Lekkerland bestaat, is dit zeker rendabel. Stichting GAiN, een christelijke hulporganisatie, wil graag in deze behoefte voorzien en start met een pilot-project.”

Hugo: “Van oudsher is Nieuw-Lekkerland een dorp gebleken met veel betrokkenheid bij hulporganisaties. Nu al worden mensen enthousiast om mee te helpen, zonder dat het in de krant heeft gestaan. Het assortiment zal onder andere bestaan uit kleding, speelgoed, meubeltjes en huishoudelijke artikelen. De winst van de kringloopwinkel wordt besteed aan GAiN-projecten, met name onder de achtergestelde Roma-bevolking van Roemenië.”

Om de kringloopwinkel op te starten is GAiN op zoek naar vrijwilligers die zich één of meerdere dagdelen per week beschikbaar willen stellen. Als u interesse heeft, kunt u contact opnemen met Hugo Baas (06-23875546).